Danh mục
(0)

Tìm kiếm

(55 sản phẩm)

LỌC THEO:
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i3-8100 (3.6GHz, 4 Cores 4 Threads, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 2400MHz
 • 1TB HDD 7200rpm
 • Intel UHD Graphics 630
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i3-8100 (3.60 GHz, 4 Cores 4 Threads, 6 MB cache)
 • 4GB DDR4 2400MHz
 • 1TB HDD
 • Intel® UHD Graphics 630
 • Chính hãng VN
 • Intel® Core™ i3-8100 Processor (6M Cache, 3.60 GHz)
 • 4GB DDR4 2400MHz
 • HDD 1TB 7200 rpm
 • Intel UHD Graphics 630
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i3-7020U Processor (3M Cache, 2.30 GHz)
 • 4GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 14.1 HD (1366x768) Anti Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i3-7020U (2.30GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB cache, FSB 4GT/s)
 • 4GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 HD (1366 x 768) Anti Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Chính hãng VN
 • Intel Core I3-8130U ( 2.2GHz upto 3.4GHz, 4Mb Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 HD (1366x768) Anti-Glare Anti Glare
 • UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i3-7130U (2.7Ghz-3Mb)
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 HD (1366x768) Anti-Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i5-8400 (2.80 GHz upto 4.0 GHz, 6 Cores 6 Threads, 9 MB cache)
 • 4GB DDR4 2400MHz
 • 1TB HDD 
 • Intel® UHD Graphics 630
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i5-8400 (2.8GHz Upto 4.0GHz, 9MB Cache)
 • 4GB DDR4 2666MHz
 • 1TB HDD 7200rpm
 • Intel UHD Graphics 630
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz upto 3.1 GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 HD (1366x768) Anti Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel® Core™ i5-7200U ( 2.5GHz upto 3.1 GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB Cache )
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata (Support SSD M.2.Sata)
 • 15.6 HD (1366x768) Anti-Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz upto 3.1 GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 HD (1366x768) Anti Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5-8250U (1.60GHz Up to 3.40 GHz, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 Bus 2400MHz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 14.1 HD (1366x768) Anti-Glare
 • AMD Radeon 520 2GB GDDR5 + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5-8250U (1.60 GHz, up to 3.40 GHz, 6Mb Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare
 • AMD RADEON 520 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5-8250U (1.60 GHz, up to 3.40 GHz, 6Mb Cache,)
 • 8GB DDr4 Bus 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare
 • AMD RADEON 520 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5-8250U (1.60 GHz, up to 3.40 GHz, 6Mb Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare
 • AMD RADEON 520 2GB + UHD Graphics 620
 • Intel Core i7-8700 (3.20 GHz upto 4.60 GHz,12 MB cache)
 • 8GB DDR4 2666MHz
 • 1TB 7200 rpm
 • Intel® UHD Graphics 630
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i7-8700 (3.20 GHz Upto 4.6 GHz, 12MB cache)
 • 8GB DDR4 2666MHz
 • 1TB HDD
 • Intel® UHD Graphics 630
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập khẩu
 • Core™ i5 _ 8265U Processor (1.60 GHz, 6M Cache, up to 3.90 GHz)
 • 4GB DDr4 Buss 2666 Mhz
 • 1TB HDD (5400RPM) + Support SSD M.2.Sata / PCIe
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080)
 • Intel® UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz upto 3.1 GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 HD (1366x768) Anti-Glare LED Backlit Display
 • HD Graphics 620 + NVIDIA Geforce GT940MX 2GB
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i5-8265U Processor (1.6GHz upto 3.9GHz, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 2666MHz
 • 1TB HDD 5400 RPM
 • 14.0 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight IPS Display
 • UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz upto 3.1 GHz, 2Cores, 4Threads, 3MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata (Support SSD M.2.Sata)
 • 14 inch HD (1366x768) Anti Glare LED Backlit Display
 • NVIDIA GeForce GT940MX 2GB + HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5-8250U (1.60 GHz, up to 3.40 GHz, 6M Cache)
 • 4GB DDR4 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i5–8250U (1.6GHz up to 3.4 GHz , 6MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 256GB SSD M.2 Sata
 • 13.3 FHD (1920 x 1080) Anti-glare
 • UHD Graphics 620
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Chính hãng VN
 • Core™ i5-8265U Processor (1.6GHz upto 3.9GHz, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 2400MHz
 • 1TB HDD
 • 14.0 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight IPS Display
 • UHD Graphics 620
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i5-8265U Processor (1.6GHz upto 3.9GHz, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 Bus 2666MHz
 • 1TB HDD 5400 RPM
 • 14.0 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight IPS Display
 • NVIDIA MX130 2GB + UHD Graphics 620
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhậu khẩu
 • Core™ i5 _ 8265U Processor (1.60 GHz, 6M Cache, up to 3.90 GHz)
 • 4GB DDr4 Buss 2666 Mhz
 • 1TB HDD (5400RPM) + Support SSD M.2.Sata / PCIe
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) IPS
 • NVIDIA MX130 2GB + UHD Graphics 620
 • Urban Gray
 • Chính hãng VN
 • Core™ i5 _ 8265U Processor (1.60 GHz, 6M Cache, up to 3.90 GHz)
 • 4GB DDr4 Buss 2400 Mhz
 • 1TB HDD (5400RPM) + Support SSD M.2.Sata / PCIe
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080)
 • Intel® UHD Graphics 620
 • Ice Gray
 • Chính hãng VN
 • Core™ i5 _ 8265U Processor (1.60 GHz, 6M Cache, up to 3.90 GHz)
 • 4GB DDr4 Buss 2400 Mhz
 • 1TB HDD (5400RPM) + Support SSD M.2.Sata / PCIe
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080)
 • Intel® UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i5-8250U (1.60GHz upto 3.4GHz,6MB Cache)
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • AMD Radeon® 530 2GB + UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel® Core™ i5–8250U processor (1.6GHz up to 3.4 GHz , 6MB Cache, )
 • 8GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 256GB SSD M.2 Sata
 • 13.3 FHD (1920 x 1080) Anti-glare
 • UHD Graphics 620
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập Khẩu
 • Core™ i5-8265U Processor (1.6GHz upto 3.9GHz, 6MB Cache)
 • 4GB DDR4 2666MHz
 • 1TB HDD 5400 RPM + 128GB SSD M2PCIe
 • 14.0 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight IPS Display
 • NVIDIA MX130 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i7-8550U(1.8 GHz upto 4.0 GHz, Cache 8Mb)
 • 8GB DDr4 Bus 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare
 •  AMD 520 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5–8250U (1.6GHz up to 3.4 GHz , 6MB Cache )
 • 4GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 256GB SSD M.2 Sata
 • 13.3 FHD (1920 x 1080) Anti-glare
 • UHD Graphics 620 
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i5–8250U (1.6GHz up to 3.4 GHz , 6MB Cache)
 • 8GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 256GB SSD M.2 Sata
 • 13.3- FHD (1920 x 1080) IPS, Anti-glare
 • AMD Radeon 530 2GB + UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel® Core™ i7-7500U (2.7GHz upto 3.5 GHz, 2Cores, 4Threads, 4MB Cache)
 • 8GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata (Support SSD M.2.Sata)
 • 15.6 FHD (1920x1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • NVIDIA GeForce GT940MX 4GB + HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i7-8550U (1.8 GHz upto 4.0 GHz, Cache 8Mb)
 • 8GB DDr4 Bus 2400TMhz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare
 • AMD 520 2GB + UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 •  Intel Core i5-8250U (1.60GHz , up to 4.0GHz , 6MB Cache)
 • 8GB DDR4 Bus 2400Mhz
 • 128GB SSD + 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • AMD Radeon® 530 4GB + UHD Graphics 620
 • Urban Gray
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i5-8265U (1.60GHz Up to 3.90 GHz, 6MB Cache)
 • 8GB DDR4-2666MHz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6-inch FHD (1920x1080) Anti-glare
 • UHD Graphics 620
 • Ice Gray
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i5-8265U (1.60GHz Up to 3.90 GHz, 6MB Cache)
 • 8GB DDR4-2666MHz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 15.6-inch FHD (1920x1080) Anti-glare LED
 • UHD Graphics 620
 • Chính hãng VN
 • Core i7-8700 ( 3.2 GHz - 4.6 GHz / 12MB / 6 nhân, 12 luồng )
 • 2 x 4GB DDR4 2666MHz
 • 1TB HDD 7200rpm
 • GTX 1050 2GB
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i7-7500U (2.7GHz upto 3.5 GHz, 2Cores, 4Threads, 4MB Cache)
 • 8GB DDR4 Bus 2400Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata
 • 15.6 FHD (1920x1080) IPS Anti-Glare LED-Backlit Display
 • HD Graphics 620 + NVIDIA Geforce GT940MX 4GB
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i7-8550U (1.8GHz , up to 4.0GHz, 8MB Cache)
 • 8GB DDR4 Bus 2400MHz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • AMD Radeon 530 4GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i7-7500U (2.7GHz upto 3.5 GHz, 2Cores, 4Threads, 4MB Cache)
 • 8GB DDr4 Bus 2133Mhz
 • 1TB HDD 5400rpm Hard Drive Sata (Support SSD M.2.Sata)
 •  15.6 FHD (1920x1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • NVIDIA GeForce GT940MX 4GB + HD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel® Core™ i5-8250U (1.60 GHz up to 3.40 GHz, 6M Cache)
 • 8GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 128GB SSD M2 Sata + 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • AMD Radeon® 530 4GB + UHD Graphics 620
 • Nhập Khẩu
 • Intel Core i7-8550U (1.8GHz , up to 4.0GHz , 8MB Cache)
 • 8GB DDR4 Bus 2400Mhz
 • 128GB SSD + 1TB HDD 5400rpm
 • 14 inch Full HD (1920 x 1080) Anti Glare LED Backlit Display
 • AMD Radeon® 530 4GB + Intel UHD Graphics 620
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập khẩu
 • Intel Core i7-8565U (1.80GHz Up to 4.60 GHz, 8MB Cache)
 • 8GB DDR4-2666MHz
 • 256GB SSD PCIe
 • 15.6-inch FHD (1920x1080) Anti-glare
 • NVIDIA MX130 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính Hãng VN
 • Intel Core i5–8250U (1.6GHz up to 3.4 GHz , 6MB Cache )
 • 8GB DDr4 Bus 2400Mhz
 • 256GB SSD M.2 Sata
 • 13.3 FHD (1920 x 1080) Anti-glare
 • AMD Radeon 530 2GB GDDR5 + UHD Graphics 620 
 • Urban Gray | Ice Gray
 • Nhập Khẩu
 • Core™ i7-8565U Processor (8M Cache, up to 4.60 GHz)
 • 8GB DDR4 2400MHz
 • 128GB SSD PCIe + 1TB HDD
 • 14.0 inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight IPS Display
 • GeForce MX130 2GB + UHD Graphics 620
 • Chính hãng VN
 • Intel Core i7-8550U (1.8GHz Upto 4.0GHz, 8MB cache)
 • 8GB DDR4 Bus 2400MHz
 • 1TB HDD 5400rpm
 • 14.1-inch FHD (1920 x 1080) Anti-Glare
 • AMD Radeon 530 4GB GDDR5 + UHD 620

0
Mua Hàng Online
0792 890 890
Chi Nhánh Quận 5
0382 890 890
Chi Nhánh Bình Thạnh
0819 890 890
Chi Nhánh Tân Phú
0903 890 812
Kênh Phân Phối 1
0903 890 812
Kênh Phân Phối 2
0903 890 819
Tư Vấn - Góp Ý
0903 890 800
Hỗ Trợ & Khiếu Nại
0903 890 805
Chat Facebook